Dán Eile

Agus mé ar an ollscoil bhí mé in ann mo chuid scríbhneoireacht a fheiscint sna hirisí ar champas. Fiú taobh amuigh de Tríonóide, bhí i gcónaí daoine ann go mbeinn in ann labhairt le faoina gcuid scríbhneoireachta. Sa chaoi sin, mhothaigh sé tábhachtach agus ábhartha.

Airím uaim é sin i Londain, ní bhíonn na hirisí agam, nó an caint sin, ní bhíonn sprioc agam sa bhealach céanna, agus ní bhím ag scríobh chomh minic.

Dom féin a spreagadh táim chun na dánta a dhéanaim a fhágail anseo. Fiú mura léann éinne iad, tá sé deas go bhfuil mé ag cur leis an mionlach beag den idirlíon nach bhfuil déanta as porn nó grianghraif de chait.

Image

An Óige
Mol an óige agus tiocfaidh sí.

Labhair leo agus cloisfidh siad.
Bí gan ionadh nach n-éistíonn siad.

S’ nuair a fhilleann do dheirfiúirín oíche fhliuch, trína chéile,
tar éis do chomhairle, do thrust, is do ghrá a shéanadh,
tóg i’d bhaclainn í, ná lig di
preabadh amach an fhuinneog
leis na snaganna móra ag teacht óna croí.

Éist léi agus labhróidh sí.
Beidh am don fhearg, agus nuair a thagann an t-am sin
ní bheidh aon fhearg fágtha.

Bíodh ionadh álainn ort nuair a ardaíonn a ceann cromtha
agus lena súile lán le salann ‘s a gruanna fliucha,

go dtagann na focail seo óna béal caol:
‘Ní thagann ciall roimh aois.’

Coimeád greim uirthi, agus tiocfaidh sí ar ais
arís is arís.

Dán simplí

Seo dán simplí a tháinig chugam anuraidh ar an turas gearr ó Chluain Tarbh go dtí cathair Bhaile Átha Cliath.
Image
Scríofa ar an mBus
Uaireanta is aoibhinn liom
a bheith ar an mbus,
a’ breathnú ‘mach an fhuinneog,
ag preabadh mo chos.
Níl ormsa pioc a dhéanamh,
nó aon rud a rá,
níl éinne á mo chuartú,
ag lorg cúis nó fáth.
Téann an bus ar aghaidh,
suím go ciúin gan bhrú.
Tá mé ar mo bhealach,
beidh mé ann go luath.