Tá cuntas FB ag An Ghaeilge!

Táim ag múineadh Gaeilge faoi láthair in Philadelphia agus ar maidin bhí rang cultúir le múineadh agam.

Theastaigh uaim stair na Gaeilge a léiriú do na mic léinn Meiriceánacha atá á foghlaim.

Is ormsa a bhí an t-adh mar sin, go ndearna Eoin McEvoy an-jab de cheana féin agus go ndearnadh taifead air!

Tá an cuntas FB a chruthaigh Eoin don Ghaeilge anseo.

Tá an cuntas agus an chaint a thug sé in éineacht leis soiléir agus lán-eolais, cosúil le gach rud a dhéanann Eoin!

Faoi láthair tá Eoin ag obair le Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh agus an Bhéaloidis, UCD.

Is fiú go mór súil a chaitheamh ar leathanach Soundcloud na scoile, ar a gcuireann Eoin míreanna i nGaeilge agus i mBéarla ó chainteanna agus léachtaí a thugtar sa Scoil.

Leanaigí an cuntas, go gcloise sibh réimse leathan d’ábhar agus scoth na gcainteoirí freisin!

Advertisements

Dialann Deoraí

Táim in Philadelphia faoi láthair agus is mé atá sásta go bhfoilseofar dialann uaim ar shuíomh RTÉ gach mí.

philadelpia

Sa chéad phíosa a scríobh mé, anseo, rinne mé cur síos ar an bpróiséas a bhain le cur isteach ar an Fulbright, agus an ullmhúchán ar fad a bhí le déanamh agam roimh ré.

Bheadh san t-alt sin úsáideach mar threoir do dhuine ar bith atá ag smaoineamh ar cur isteach ar an gclár.

Foilsíodh an dara alt inniu, anseo.

Anois agus mé socraithe isteach anseo, beidh sé go deas an t-alt sin a bheith agam gach mí le mo chuid tuairimí faoin áit seo a roinnt libhse.

Hup, Meiriceá!

Ag tosú ar an ollscoil? Fan leis an nGaeilge…

B’fhéidir nach gceapfá anois é… ach in 2009 bhí an seans ann nach leanfainn ar aghaidh leis an nGaeilge tar éis na hardteiste in aon chor.

Ní raibh an teanga ag mo theaghlach nó mo chairde. Bhíos ag smaoineamh ar chúrsa eolaíochta a dhéanamh. Bhí an seans go n-imeodh an Gaeilge a bhí agam go deo (agus ag breathnú siar is beag a bhí agam dáiríre).

Ach ní sin a tharla! Tá an Ghaeilge agam fós agus úsáidim go laethúil í.

Cé go raibh mé an-neirbhíseach, agus cé nár thuig mé an-chuid a bhí á rá ag daoine, cláraigh mé leis an gCumann Gaelach.

Táim an-bhuíoch de bheocht an chumainn as mo ghrá agus spéis sa teanga a spreagadh agus a mhéadú thar na blianta a chaith mé ar an ollscoil. D’athraigh sé mo shaol go hiomlán.

(Samhlaigh an saol eile a bhí romham – Ciara Heneghan, eolaí, béarlóir!?!)

Ar an láimh eile, feicim cairde liom nár chláraigh leis an gCumann agus atá brónach anois nach bhfuil an teanga acu a thuilleadh.

Mar sin LE BHUR dTOIL déanaigí cinnte go gcláraíonn na daoine óga i bhur timpeall leis an gCumann.

Labhair leo faoi, nó taispeáin an físeán seo dóibh.

 

Soma Gaeilge – físeán

Seo tuairisc curtha le chéile ag Meon Eile faoin bhféile Soma, agus na himeachtaí Gaeilge a bhí ar siúl.

D’éirigh go hiontach le gach rud thar an deireadh seachtaine, agus bhí an-éagsúlacht sna himeachtaí a cuireadh ar fáil.

Mar a dúirt Ciarán sa bhfíseán: “Abair leis na Gaeil go mbeidh craic ann agus tiocfaidh siad!”

Ag súil le feiceáil cad a bheidh acu an bhliain seo chugainn!

Dán ar BBC Uladh

Aréir ar BBC Uladh cuireadh tús leis an sraith nua ‘Seo An Saol’ le Treasa Bhreathnach & Proinsias Ó Coinn.

bbc gaeilge

‘Tuismitheoirí agus teaghlaigh’ an téarma a bhí ag an gcéad chlár.

Bhí píosa nuascríofa agam darb ainm ‘Máthair agus Iníon’ mar chuid den chlár.

Agus i mo theannta ar an gclár tá an fear grinn Ger Staunton, agus Méabh Nic Alastair ag caint faoin a bheith ag súil le leanbh nua.

Is féidir éisteacht leis anseo – tá mo dhán fhéin ag tús an chláir.

(Ní féidir liomsa ach na botúin fhoghraíochta a rinne mé a chloisteáil ach sure sin an saol! Ná tóg orm é!) 

Beidh mé ag súil leis an gclár an tseachtain seo chugainn!

Bloomsday

Amárach, ar #Bloomsday, beidh mé ag léamh ag ócáid i mBarra an Teampaill.

Led by Dublin poet Stephen James Smith and featuring a chaotic cast of noted Irish actors, politicians, musicians, pundits, procrastinators and everyone in between, this is a wonderful opportunity to celebrate the book amongst seasoned Joycean veterans and Bloomsday beginners alike. So don your best headwear and join us in the Square this Bloomsday!

Is ócáid saor in aisce é, fáilte roimh chách!

Beidh mé ag léamh cuid ó Nausicaa, as Gaeilge. Rinneadh an leabhar a aistriú sna 80í.

Ba dheacair an téacs a léamh ar dtús mar seoladh chugam leagan Word athscríofa, agus ní raibh séimhiú nó síneadh fada ar bith sa téacs!

Fuair mé PDF de ansin agus chonaic mé cén fáth! Féach an focal ‘chlóbhuail’.

ulysses

B’éigean dom é a athscríobh, ach ansin bhí fós roinnt focal ann nach raibh so-aitheanta! I roinnt cásanna ní minic a n-úsáidtear na focail sin a thuilleadh.

Uaireanta eile ní raibh ann ach go raibh sean-litriú i bhfeidhm, agus d’éirigh liom an bhrí a fhuascailt i roinnt cásanna, ach ní i ngach cás!

Is spéisiúil an comhrá a bheadh agam leis na haistritheoirí faoi na roghanna uile a rinne siad. Is dócha go ndearnadh iarracht mhór cloí le focail a bheadh in úsáid ag na caractair, in 1904, an bhliain ina bhfuil an scéal suite.

Ar aon nós, tá an téacs anois athscríofa, ath-litrithe, agus cleachtaithe agam agus mé ar bís leis an lá amárach!

Más mian leatas teacht ar an aistriúchán, seo nasc chuige sa leabharlann náisiúnta.

Tuilleadh eolais faoin ócáid anseo.

Podchraoladh nua le RRR

Ghlac mé páirt sa tsraith nua phodchraoltaí seo – ‘Céard a cheapann tú?’ de chuid Raidió Rí Rá.

San chéad eagrán, pléitear ‘Food Porn’.

An gceannaímid bia áirithe toisc go bhfuil sé faiseanta? An gcaithimid an iomarca ama ag cur grianghraf dár mbéilte ar Instagram? An cóir dúinn bheith gafa le Starbucks agus le tósta abhacáid?

Eiseofar eagrán amháin gach Luan!