Dámhachtain Lúfaireachta / Agility Award

Táim ag braithstint lúfar ar maidin!

Just got the news that I have been an awarded an Agility Award from the Arts Council agus tá áthas, faoiseamh, agus bród orm!

Beidh mé ag díriú isteach ar leabhar atá á scríobh agam… coinneoidh mé rúndiamhair é don am i láthair ach táim ag ceapadh go mbeidh sibh in ann é a oibriú amach!

It’s going to be a massive help in allowing me time to focus fully on the book and still pay the bills, hup scraitheachaí!

Tá sé mar aidhm ag an dámhachtain seo tacú le saorealaíontóirí gairmiúla agus le hoibrithe ealaíon ag céim ar bith dá ngairmréim le ceann amháin nó níos mó de na nithe seo a leanas a dhéanamh:
– A gcleachtas a fhorbairt
– A gcuid saothair a fhorbairt
– A gcuid scileanna a fhorbairt
– Saothar nua a chruthú
– Saothar nua a chur i láthair

This award aims to support individual professional freelance artists and arts workers at any stage in their careers to do one or more of the following:
Develop their practice
Develop their work
Develop their skills
Create new work
– Present new work

2 thoughts on “Dámhachtain Lúfaireachta / Agility Award

  1. dialannnidhuinn May 4, 2022 / 7:53 pm

    Tá sé tuillte agat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s